Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Dilluns, 29 octubre 2018

Càrrecs, representacions i retribucions Josep Manel Moret

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació