Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Dimecres, 31 octubre 2018

Dades biogràfiques Ruben Langa

Data de Naixement:

06/12/1988

Email:

rubenlanga@xirivella.es

Càrrecs Actuals a l'Ajuntament i altres organismes:

Membre del grup municipal PSPV

Representant del grup PSPV en l’Àrea de Transparència i Economia

Representant del grup PSPV en l’Àrea de Benestar i Drets Socials

President de la Comissió Informativa d'Hisenda, Comptes, Règim Interior i Personal

President de la Mesa de Contractació i representant del PSPV

Vocal en el Consell del barri de Sant Ramon i Mont de Pietat

President del Consell Local d’Esports

Vocal en el Consell escolar CEIP Miguel de Cervantes

Suplent del representant municipal pel PSPV en el Consorci d’Aigües de l’Horta

Consorci per a la Gestió de Recursos, Activitats i Serveis en l’Àmbit Esportiu de l’Horta (Consorci Grup Esportshorta)

Regidor d'Esports, Secretària, Règim Jurídic, Patrimoni, Administració General, Padró Municipal i Estadística

Formació Acadèmica:

Llicenciatura en Dret

Batxillerat

Experiència professional:

Venedor de Decathlon

Venedor Diverdrak

Becari Ajuntament de Xirivella

Empuju Diputació de València

Regidor Ajuntament de Xirivella

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació