Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Divendres, 8 març 2019

Plens municipals de 2020

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació