Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Divendres, 16 abril 2021

Dades biogràfiques Enrique Lozoya

Data de Naixement:

10/09/1972

Email:

gmciudadanos@xirivella.es

Càrrecs Actuals a l'Ajuntament i altres organismes:

Regidor Portaveu GM Ciutadans

Formació Acadèmica:

Llicenciatura en Dret (Universitat de València).

Curs superior en Segurs-Titulació grup A (Uned)

Experiència professional:

Assessor-sector Segurs-Responsabilitat civil-empreses

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació