Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Dilluns, 19 abril 2021

Dades biogràfiques Pablo Boix Ruiz

Data de Naixement:

10/03/1964

Email:

gmpp@xirivella.es

Càrrecs Actuals a l'Ajuntament i altres organismes:

Regidor Ajuntament de Xirivella

Gerent Rumb Sistemes, grup Alfatec

President Associació per al desenvolupament de la logística

Vicepresident Clúster distribució urbana CV

Formació Acadèmica:

Diplomat en informàtica (U. Politecnica de València)

Diplomat en Investigació, Operativa (U. de València)

Executive MBA (U. Internacional de Madrid)

Experiència professional:

Desenvolupador Aplicacions informàtiques (5 anys)

Fundador i director de Rumb Sistemes, empresa de desenvolupament i implantació de solucions per a la

logística d'emmagatzematge. (25 anys)

Professor en diversos programes Màster de logística o tecnologia. (U. Politècnica de València, U .

Internacional de Madrid, Luis Vives, cambra de València, U. Jaume I i altres). Des de 1998.

Consultor logístic.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació