Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Dijous, 15 febrer 2018

Corporació Municipal

Encarna Martí Camps

Encarna Martí Camps

Regidora-Delegada d'Educació, Festes i Normalització Lingüística
Vicent Sandoval i Núñez

Vicent Sandoval i Núñez

Regidor-Delegat d'Infraestructures Bàsiques i obres públiques, Policia i Seguretat Ciutadana, neteja viària, accessibilitat i manteniment d'edificis municipals
Águeda Ferrandis Bea

Águeda Ferrandis Bea

Regidora Delegada d'Hisenda, Urbanisme, Transparència, Informació i Modernització administrativa
Rubén Langa Morenilla

Rubén Langa Morenilla

Regidor Delegat de Secretaria, Règim Jurídic, Patrimoni, Administració General, Padró municipal, Estadística i Esports
Isabel Torres Jiménez

Isabel Torres Jiménez

Regidora Delegada de Participació Ciutadana, Comerç i Mercats, Parcs, Sanitat i Consum
Francisco Roque Navarrete Martínez

Francisco Roque Navarrete Martínez

Regidor-Delegat de Recursos Humans, Projectes europeus, Desenvolupament Local i Ocupació
 María Francisca Martínez Sánchez

María Francisca Martínez Sánchez

Regidora delegada d'Igualtat i Gent gran
 Roberto Romero Montañés

Roberto Romero Montañés

Regidor-Delegat de Benestar Social, Cultura i Butlletí Informatiu Municipal (BIM)
Karin Jansen Wolfs

Karin Jansen Wolfs

Concejala Delegada de Medio Ambiente, Jardines, Sostenibilidad, Movilidad, Economía del Bien Común, Cooperación y Solidaridad

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació