Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Dimecres, 4 juliol 2018

Grups Polítics

Encarna Martí Camps
Regidora-Delegada d'Educació, Festes i Normalització Lingüística
Vicent Sandoval i Núñez
Regidor-Delegat d'Infraestructures Bàsiques i obres públiques, Policia i Seguretat Ciutadana, neteja viària, accessibilitat i manteniment d'edificis municipals
Águeda Ferrandis Bea
Regidora Delegada d'Hisenda, Urbanisme, Transparència, Informació i Modernització administrativa
Rubén Langa Morenilla
Regidor Delegat de Secretaria, Règim Jurídic, Patrimoni, Administració General, Padró municipal, Estadística i Esports
Francisco Roque Navarrete Martínez
Desenvolupament Local i Ocupació Comprén la direcció i gestió de les competències municipals relacionades amb el Desenvolupament Local i l’Ocupació. Va prendre possessió del càrrec el 28 d’abril del 2016 en substitució de María Amparo Carrascosa Bengochea Ente abril i juny de 2017 va exercir les delegaciones d’Urbanisme, en substitució de María Isabel García Sánchez. En juny de 2017 va cedir estes delegaciones a Michel Montaner Berbel i va assumir les de Desenvolupament Local i Ocupació, que fins eixa data estaven a càrrec de María Isabel García Sánchez.
María Francisca Martínez Sánchez
Regidora delegada d'Igualtat i Gent gran
Roberto Romero Montañés
Regidor-Delegat de Benestar Social, Cultura i Butlletí Informatiu Municipal (BIM)

Karin Jansen Wolfs
Concejala Delegada de Medio Ambiente, Jardines, Sostenibilidad, Movilidad, Economía del Bien Común, Cooperación y Solidaridad

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació