Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Dimecres, 24 octubre 2018

Plens municipals de 2018

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació