Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Dimecres, 31 octubre 2018

Dades biogràfiques Ricard Barberà

Data de naixement:

Email:

ricard.barbera@xirivella.es

Càrrecs Actuals a l'Ajuntament i altres organismes:

Portaveu del grup municipal Compromís

Representant de Compromís en l'assemblea del Consorci d'Aigües de l'Horta

Alcalde de Xirivella (des de juny de 2017)

Portaveu del grup municipal Compromís per Xirivella (fins a juny de 2017)

Primer tinent d’alcalde (fins a jury de 2017)

Regidor de Benestar Social

President de la Junta de govern local (des de juny de 2017)

Membre de l’Àrea de Transparència i Economia

Representant del grup Compromís per Xirivella en la Comissió Informativa d’Hisenda, Comptes, Règim Interior i Personal

Representant del grup Compromís per Xirivella en la Comissió Informativa de Cultura i Intervenció Social

Vocal de Consell del Barri de la Llum

Vocal del Consell de Medi Ambient

Vocal del Consell Escolar del CEIP Ramón y Cajal

President del Consell de Benestar Social

Representant de l'Ajuntament de Xirivella en la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud

Formació Acadèmica:

Doctor en tecnologies per a la salut i el benestar (2016)

Enginyeria d'organització industrial (2001)

Enginyeria tècnica mecànica (1996)

Experiència Professional:

Va començar amb treballs diversos compatibles amb la vida d'estudiant (cambrer, classes de repàs, treballs agrícoles o monitor de temps lliure).

Després, va treballar en el sector dels hivernacles i de les instal·lacions agrícoles.

Des de 1998 va estar vinculat a l'Institut de Biomecànica de València com a investigador. Ha treballat amb tecnologies de suport i accessibilitat, el món de la discapacitat i l'envelliment. Durant dos anys va ser professor especialista del Cicle de Formació Professional en Ortoprotètica. Últimament aquesta treballant en paviments esportius i en prevenció de riscos laborals amb perspectiva de gènere.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació