Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Dimarts, 19 juny 2018

Plens municipals de 2017

Actes del Ple

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació