Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Dimecres, 31 octubre 2018

Dades biogràfiques María Francisca Martínez Sánchez

Data de Naixement:

23/06/1962

Email:

paquimartinez@xirivella.es

Càrrecs Actuals a l'Ajuntament i altres organismes:

Regidora del grup municipal PSPV i portaveu fins a juny de 2017

5a tinent d'alcalde (fins a juny de 2017)

Representant del grup PSPV en la Junta de Govern Local fins al 24 de juny de 2017

Representant del grup PSPV en l’Àrea de Benestar i Drets Socials

Representant del grup PSPV en la Comissió Informativa d'Hisenda, Comptes, Règim Interior i Personall

Representant del grup PSPV en la Comissió Informativa de Cultura i Intervenció Social

Vocal en el Consell de barri Centre (Camí Fondo)

Vocal en el Consell de Benestar Social

Presidenta del Consell Escolar Municipal

Vocal en el Consell escolar IES Ramon Muntaner

Vocal Consell rector del BIM (Crònica) i presidenta des de juny del 2017

Representant del grup municipal PSPV en el Consell de la Tercera Edat

Regidora d'Igualtat i Gent Major

Formació Acadèmica:

Certificat de professionalitat de Ceramista Terrissaire

Experiència professional:

15 anys de decoradora ceramista i porcellana

4 anys de responsable de magatzem i botigues en Movistar

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació