Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Dimecres, 31 octubre 2018

Dades biogràfiques Vicent Sandoval i Núñez

Data de Naixement:

30/12/1961

Email:

vicentsandoval@xirivella.es

Càrrecs Actuals a l'Ajuntament i altres organismes:

Membre del grup municipal PSPV

Segon tinent d’alcalde fins juny de 2017 i quart a partir d'eixa data

Representant del grup PSPV en l’Àrea de Desenvolupament Sostenible

Representant del grup PSPV en l’Àrea de Benestar i Drets Socials

Representant del grup PSPV en la Comissió Informativa d’Urbanisme

Representant del grup PSPV en la Comissió Informativa d'Hisenda, Comptes, Règim Interior i Personall

Vocal Consell Local de Seguretat Ciutadana

Vocal del Consell escolar CPFPA Enric Valor

Representant municipal en l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE)

Representant municipal en l’assemblea de l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (EMSHI)

Representant municipal pel PSPV en el Consorci d’Aigües de l’Horta

Representant del grup municipal del PSPV en el Consell Sectorial del Comerç Local

Vocal del Consell Agrari

Regidor d'Infraestructures Bàsiques, Policia i Seguretat Ciutadana, Neteja, Accessibilitat i Manteniment d'Edificis Públics

Consorci de Bombers

Formació Acadèmica:

Graduat Escolar

Experiència professional:

Tècnic en Maquinària d'Obres Públiques

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació