Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Dimecres, 31 octubre 2018

Dades biogràfiques Agueda Ferrandis

Data de Naixement:

15/10/1965

Email:

aguedaferrandis@xirivella.es

Càrrecs Actuals a l'Ajuntament i altres organismes:

Membre del grup municipal PSOE

Representant del grup Sí se Puede en la Junta de Govern Local

Representant del grup Sí se Puede en l'Àrea de Benestar i Drets Socials

Representant del grup Sí se Puede en la Comissió Informativa de Cultura i Intervenció Social

Presidenta dels Consells de barri

Vocal del Consell Medi Ambient

Vicepresidenta Consell Participació Ciutadana

Vocal del Consell de Benestar Social

Vocal del Consell Escolar Rei en Jaume

Vocal en el Consorci per a la Gestió i Administració de la Xarxa Joves.Net de recursos d’informació i participació per als Joves (Consorci Joves.Net)

Regidora hisenda, urbanisme, transparència i modernització administrativa

1º Tinent Alcalde

Formació Acadèmica:

Llicenciatura filologia hispànica especialitat llengua espanyola

Experiència professional:

Cap secció Administrativa en Corredora d'assegurances SSC

Cap Alcaldia Ajuntament de Xirivella

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació