Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Dilluns, 3 juny 2019

Execució 4T 2020

Resum Ingressos/Despeses

Desglossament d'Ingressos

Desglossament de Despeses

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació