Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Avisos, Ajuda i incidències

Envieu els vostres suggeriments, queixes o felicitacions a l'Ajuntament de Xirivella, mitjançant aquest formulari:

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació