Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Dimecres, 19 juny 2019

Contractes menors de 2020

Contractes menors de 2021

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació