Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Divendres, 1 abril 2022

Corporació Municipal

Partit Popular

 • Paqui Bartual Bermell

  Alcaldessa i regidora de Festes

 • Héctor Ramón Casas

  Segon Tinent d'Alcalde

  Regidor delegat en matèria de policia i seguretat ciutadana, TIC's, transparència i BIM. Partit Polític: Partit Popular

 • Guillermo Garrido Jiménez

  Tercer Tinent d'Alcalde

  Portaveu

  Regidor delegat d'urbanisme, Projectes Europeus, mobilitat, neteja d'edificis, recollida i tractament de residus sòlids urbans i neteja viària. Partit Polític: Partit Popular

 • Pilar Ureña Sancho

  Regidora delegada d'Hisenda i gestió econòmica, recursos humans, Secretaria, règim jurídic, patrimoni, administració general, Padró municipal i estadística. Partit Polític: Partit Popular

 • Rosa Ana Rausell Martín

  Quarta Tinent d'Alcalde

  Regidora delegada d'educació, igualtat, normalització lingüística i infància. Partit Polític: Partit Popular

 • José Manuel Cerdán Zanón

  Regidor delegat d'infraestructures bàsiques, medi ambient, parcs i jardins, accessibilitat, sostenibilitat, agricultura i L'Horta. Partir Polític: Partit Popular

 • Amelia Sahuquillo Torralba

  Regidora delegada de Gent Gran, participació ciutadana i gestió de la Tinença d'Alcaldia del Barri de la Llum. Partit Polític: Partit Popular

 • Miguel Francisco Fabra Ibáñez

  Regidor delegat d'esports i joventut. Partit Polític: Partit Popular

 • Rosa María Méndez Bueno

  Regidora delegada de Serveis Socials i cooperació i desenvolupament. Partit Polític: Partit Popular

VOX

 • Santos Santiago Garrido

  Primer Tenient d'Alcalde

  Portaveu

  Regidor delegat de comerç, desenvolupament local, mercats, consum i sanitat. Partit Polític: VOX
   

 • Lorenzo Monros Vercher

  Regidor delegat en materia de cultura. Partit Polític: VOX

PSOE

 • Michel Montaner Berbel

  Portaveu

  Regidor. Partit Polític: PSPV-PSOE

 • Encarna Martí Camps

  Regidora. Partit Polític: PSPV-PSOE

 • Vicent Sandoval i Núñez

  Regidor. Partit Político: PSPV-PSOE

 • Águeda Ferrandis Bea

  Regidora. Partit Polític: PSPV-PSOE

 • Rubén Langa Morenilla

  Regidor. Partit Polític: PSPV-PSOE

 • Isabel Torres Jiménez

  Regidora. Partit Polític: PSPV-PSOE

 • Francisco Roque Navarrete Martínez

  Regidora. Partit Polític: PSPV-PSOE

 • María Francisca Martínez Sánchez

  Regidora. Partit Polític: PSPV-PSOE

 • Emiliano Gómez Valiente

  Regidor. Partit Polític: PSPV-PSOE

Compromís per Xirivella

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació