Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Dijous, 11 agost 2022

Equip de govern

PP

 • Paqui Bartual Bermell

  Alcaldessa i regidora de Festes

 • Héctor Ramón Casas

  Segon Tinent d'Alcalde

  Regidor delegat en matèria de policia i seguretat ciutadana, TIC's, transparència i BIM. Partit Polític: Partit Popular

 • Guillermo Garrido Jiménez

  Tercer Tinent d'Alcalde

  Portaveu

  Regidor delegat d'urbanisme, Projectes Europeus, mobilitat, neteja d'edificis, recollida i tractament de residus sòlids urbans i neteja viària. Partit Polític: Partit Popular

 • Pilar Ureña Sancho

  Regidora delegada d'Hisenda i gestió econòmica, recursos humans, Secretaria, règim jurídic, patrimoni, administració general, Padró municipal i estadística. Partit Polític: Partit Popular

 • Rosa Ana Rausell Martín

  Quarta Tinent d'Alcalde

  Regidora delegada d'educació, igualtat, normalització lingüística i infància. Partit Polític: Partit Popular

 • José Manuel Cerdán Zanón

  Regidor delegat d'infraestructures bàsiques, medi ambient, parcs i jardins, accessibilitat, sostenibilitat, agricultura i L'Horta. Partir Polític: Partit Popular

 • Amelia Sahuquillo Torralba

  Regidora delegada de Gent Gran, participació ciutadana i gestió de la Tinença d'Alcaldia del Barri de la Llum. Partit Polític: Partit Popular

 • Miguel Francisco Fabra Ibáñez

  Regidor delegat d'esports i joventut. Partit Polític: Partit Popular

 • Rosa María Méndez Bueno

  Regidora delegada de Serveis Socials i cooperació i desenvolupament. Partit Polític: Partit Popular

VOX

 • Santos Santiago Garrido

  Primer Tenient d'Alcalde

  Portaveu

  Regidor delegat de comerç, desenvolupament local, mercats, consum i sanitat. Partit Polític: VOX
   

 • Lorenzo Monros Vercher

  Regidor delegat en materia de cultura. Partit Polític: VOX

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació