Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Dimecres, 4 juliol 2018

Grups Polítics

Vicent Sandoval i Núñez
Regidor-Delegat d'Infraestructures Bàsiques i obres públiques, Policia i Seguretat Ciutadana, neteja viària, accessibilitat i manteniment d'edificis municipals
Rubén Langa Morenilla
Regidor Delegat de Secretaria, Règim Jurídic, Patrimoni, Administració General, Padró municipal, Estadística i Esports
Encarna Martí Camps
Regidora-Delegada d'Educació, Festes i Normalització Lingüística
Francisco Roque Navarrete Martínez
Regidor-Delegat de Recursos Humans, Projectes europeus, Desenvolupament Local i Ocupació
María Francisca Martínez Sánchez
Regidora delegada d'Igualtat i Gent gran
Águeda Ferrandis Bea
Regidora Delegada d'Hisenda, Urbanisme, Transparència, Informació i Modernització administrativa
Isabel Torres Jiménez
Regidora Delegada de Participació Ciutadana, Comerç i Mercats, Parcs, Sanitat i Consum
Roberto Romero Montañés
Regidor-Delegat de Benestar Social, Cultura i Butlletí Informatiu Municipal (BIM)

Karin Jansen Wolfs
Concejala Delegada de Medio Ambiente, Jardines, Sostenibilidad, Movilidad, Economía del Bien Común, Cooperación y Solidaridad

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació