Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Dilluns, 18 febrer 2019

La Integral de Dinamització Econòmica “XIRIVELLA ACTIVA” 2016-2019

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació