Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Liquidació de pressupost

A hores d'ara l'Ajuntament de Xirivella no té cap liquidació de pressupost

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació