Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Dimarts, 18 setembre 2018

Normativa d'Aplicació

Legislació estatal i autonòmica en matèria de règim local, aplicable en virtut dels articles 149.1.18è. i 148.1.2n. de la Constitució i l'article 49.1.8ª de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

Ordenances i reglaments

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació