Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Dimecres, 30 gener 2019

Període mitjà de pagament a proveïdors 2019

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació