Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Dijous, 29 abril 2021

Plans Anuals Normatius

Plan anual normativo 2023

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació