Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Dilluns, 18 febrer 2019

Plans i programes

Inclou els documents en els quals s'estableixen objectius a desenvolupar i, si escau, l'avaluació dels resultats aconseguits durant l'aplicació del Pla.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació