Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Dilluns, 11 febrer 2019

Plans parcials

Plan parcial sector A (Zona centre comercial Gran Túria)

(BOP del dia 18 de juliol de 1991)

Plan parcial sector B (Zona vivendes unifamiliars)

(BOP núm. 115 del dia 17 maig de 1999)

Pla parcial sector D (Ampliación polígono Industrial Mare de Déu de la Salut)

(BOP núm. 167 del dia 16 de juliol del 2002)

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació