Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Divendres, 13 desembre 2019

Pressupostos 2022

Resum Ingressos/Despeses

Desglossament d'Ingressos

Desglossament de Despeses

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació