Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Proposta acorde aprovació del conveni per a l'adhesió a la plataforma de ciutats intel·ligents connecta València per a entitats locals de la diputació de València 2022

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació