Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Dimecres, 13 febrer 2019

Retribucions brutes 2017

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació