Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Dijous, 8 abril 2021

Retribucions brutes 2021

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació