Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Dimecres, 4 desembre 2019

Retribucions personal de confiança i regidoria

Regidoria

Personal de confiança

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació