Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Taules de contractació

Las actas de las mesas de contratación se publicarán las correspondientes licitadores alojadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació